วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2550

ประวัติดอกกุหลาบ


ประวัติดอกกุหลาบ
กุหลาบเป็นดอกไม้ที่ได้รับความนิยมจากทุกคนทุกยุคทุกสมัย ความเป็นมาปรากฎให้เห็นตั้งแต่ราว 5000 ปีที่ผ่านมา จากชนชาติสุเมเรียน ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บนพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์บริเวณแม่น้ำไทกริสและยูเกรตีสหรือประเทศอิรักในปัจจุบัน สมัยต่อมาอยู่ในราว 1700 ปี ก่อนคริสตศตวรรษที่เกาะครีต สามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนล์ หลักฐานเป็นภาพเขียน บนฝาผนังในวังเรียกว่า BLUE RIRD FRESCO บนภาพเขียนมีรูปกุหลาบแต่ไม่เหมือนกุหลาบจริง เรื่องราวของกุหลาบได้เผยแพร่จากชาวเกาะครีตไปทางตอนเหนือสู่ประเทศกรีซ โดยนิสัยชาวกรีก คลั่งการรบแต่วรรณกรรมเรื่องหนึ่งได้สอดแทรกเรื่องดอกกุหลาบมีการชโลมศพด้วยน้ำมันกุหลาบก่อนอาบน้ำศพ ในช่วงสมัยฮีโรโคตัส 485-425 ปี ก่อนคริสตกาล กุหลาบเป็นยอมรับและนิยมของชาวกรีก มีการนำกุหลาบไปปลูกในสวนเป็นพันธุ์ ROSA GALLICA และกุหลาบ AUTUMN DAMARK ROSE เรื่องราวของต้นกุหลาบและการปลูกนั้น ถูกบันทึกโดยฮีโอฟรัสตัส เมื่อ 372-286 ปี ก่อนคริสตกาลในหนังสือชื่อ HISTORIA PLANTARUM ฮีโอฟรัสตัสได้กล่าวไว้ว่า "กุหลาบและลิลีสามารถขยายพันธุ์ได้ โดยการตัดชำ ต่อมาพระนางโจเซฟิน ราชินีของกษัตริย์นโปเลียนที่ 1 แห่งฝรั่งเศส ผู้ทุ่มเทเงินทองและกำลังคนเพื่อเก็บรวบรวมพันธุ์กุหลาบชนิดต่าง ๆ ตลอดจนลูกผสม ถึง 250 พันธุ์ หลังจากที่สงครามสงบในปี ค.ศ.1815 ทางการอังกฤษจึงได้สั่งให้รักษาสวนแห่งนี้ไว้ กุหลาบพันธุ์ต่าง ๆ ในสวนของโจเซฟินนี้เป็นบรรพบุรุษของกุหลาบในยุคปัจจุบัน มีสีแดงอ่อนไปถึงแดงเข้ม สีชมพูสีขาวและสีทนต่ออุณหภูมิต่ำได้ดีมาก กุหลาบ ROSE OF CASTILE ชนิดนี้ปลูกในอเมริกาเหนือ ดอกกุหลาบ DAMARK มีกลิ่นหอม พวกมิชชันนารี ชาวอังกฤษได้นำดอกกุหลาบมาผลิตน้ำหอมหลังจากสมัยของโจเซฟิน กุหลาบพันธุ์ใหม่ ๆ เกิดขึ้นโดยผสมกันเองตามธรรมชาติของพันธุ์ต่าง ๆ กุหลาบพันธุ์ใหม่ ๆ ในช่วงนี้จึงเป็นลูกผสมที่มีความแปรปรวนทางพันธุกรรมแม้กุหลาบจะเป็นไม้ดอกที่มีปลูกในเมืองไทยมาเป็นเวลานาน แต่ก็ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่า ผู้ใดนำกุหลาบเข้าปลูกและตั้งแต่เมื่อใด แต่ทราบเพียงว่ากุหลาบเป็นที่น่าสนใจและปลูกเลี้ยงกันอย่างแพร่หลาย ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การปลูกกุหลาบในสมัยนั้นเป็นการปลูกเพื่อให้ประดับบ้านเรือน หรือเพื่อเป็นงานอดิเรก ปัจจุบันกุหลาบพันธุ์ต่าง ๆ เหล่านี้คงหาได้ยากหรืออาจสูญพันธุ์ไปแล้ว เนื่องจากมีกุหลาบบางพันธุ์ที่มีความสวยงามกว่าเข้ามาแทนที่ ทำให้พันธุ์เก่า ๆ เสื่อมความนิยมลง

ไม่มีความคิดเห็น: